Terra Livre – xarxa ibèrica de grups de lectura ecologista

Terra Livre és una Xarxa Ibèrica d’Espais de Lectura Ecologista que sorgeix a finals d’agost de 2016. Aquesta xarxa té com a objectiu principal fomentar l’estudi, la reflexió i el debat sobre ecologisme per a, amb això, formar els seus integrants i augmentar la consciència ecologista de la societat.

Logo-Terra-Livre-v11

Per què “Terra Livre”?

Els integrants de la Xarxa hem decidit anomenar-la “Terra Livre” per a retre homenatge a una de les primeres publicacions de la península que fa referència a postulats ecologistes: el setmanari anarquista “Terra Livre”. Aquest es va publicar al llarg de l’any 1913, durant la Primera República Portuguesa, i en el seu primer número assenyalava que, com a part de la seva essència, i entre altres coses, Terra Livre: “é o amor pela natureza, de que a humanidade é apenas uma parte minima, sem superioridade!”.

Com funcionem?

La Xarxa està organitzada de manera horitzontal i defineix com a valor fonamental la diversitat lingüística i cultural. Per a complir els objectius els i les coordinadores de cada espai de lectura treballen a través d’una llista de correu electrònic en el que es gestionen principalment els següents assumptes:

 • El suport mutu en la difusió de les diferents convocatòries de cada espai de lectura.
 • El foment de l’aparició de nous espais de lectura ecologista a diferents indrets, tant dins de la península ibèrica com fora de la mateixa.
 • La preparació d’una trobada anual entre els diferents espais de lectura ecologista de la Xarxa.

Quins són els nostres canals de comunicació externa?

La Xarxa disposa de tres canals principals per a la comunicació externa:

 • Webs i xarxes socials de cadascun dels espais de lectura en els que es reprodueixen les llistes de sessions i lectures, a més de realitzar-se la difusió de les diferents convocatòries.
 • Grup obert de facebook de la Xarxa que, a més de servir per a la difusió de les convocatòries, representa l’espai virtual principal per a penjar referències, debatre sobre diferents temes i ser el punt de trobada tant dels integrants dels diferents espais de lectura com de qualsevol persona interessada en la matèria. Enllaç: https://www.facebook.com/groups/TerraLivre/
 • Email de contacte general amb la Xarxa per a qualsevol assumpte: TerraLivreRed@gmail.com

Quin són els espais que formen part de Terra Livre?

mapa_terra-livre

Andalucía

Grupo de Lectura “Cornelius Castoriadis”

Cantabria

Espacio de Lectura Ecologista en Santander. En proceso de creación.

Catalunya

Grup de Lectura “Ecologia Política” de Sant Cugat

Comunidad Autónoma de Madrid

Ecoclub de Lectura (novelas)

Club de Lectura “Petra Kelly”

Extremadura

Grupo de Lectura “Dorine Keir”. En proceso de creación.

 • Lugar de celebración: itinerante por toda Extremadura.
 • Email de contacto: paz.niko@gmail.com
 • Coordinador: Nicolás Paz.

Galicia

Espacio de Lectura Ecologista en A Coruña. En proceso de creación.

 • Email de contacto: ecoespazolectura@gmail.com
 • Coordinador: Edu Blanco.

País Valencià

Club Verd de Lectura de València

Portugal

Espacio de lectura ecologista en Açores. En proceso de creación. En breve más información.

Espacio de lectura ecologista en Lisboa. En proceso de creación. En breve más información.

Espacio de lectura ecologista en Porto. En proceso de creación. En breve más información.

Espacio de lectura ecologista en Setúbal. En proceso de creación. En breve más información.

Principáu d’Asturies

Club de Lectura “Françoise d’Eaubonne”

 • Lugar de celebración: itinerante entre Gijón y Oviedo.
 • Email de contacto: clublecturafrancoisedeaubonne@gmail.com
 • Coordinador: Armando Rodríguez.

T’animem a participar en els espais de lectura de la teva localitat!

Si no existeixen, aníma’t a crear-lo, tindràs tot el nostre suport!

 *     *     *

Terra Livre es una Red Ibérica de Espacios de Lectura Ecologista que surge a finales de agosto de 2016. Dicha Red tiene como objetivo principal fomentar el estudio, la reflexión y el debate sobre ecologismo para, con ello, formar a sus integrantes y aumentar la conciencia ecologista de la sociedad.

Logo-Terra-Livre-v11

¿Por qué “Terra Livre”?

Los integrantes de la Red hemos decidido denominar “Terra Livre” a la misma para rendir homenaje a una de las primeras publicaciones de la península que hizo referencia a postulados ecologistas: el semanario anarquista “Terra Livre”. Éste se publicó a lo largo del año 1913, durante la Primera República Portuguesa, y en su primer número señalaba que, como parte de su esencia, y entre otras cosas, Terra Livre: “é o amor pela natureza, de que a humanidade é apenas uma parte minima, sem superioridade!” [Terra Livre es el amor por la naturaleza, de la cual la humanidad es apenas una mínima parte, sin ser superior a aquella].

¿Cómo funcionamos?

La Red está organizada de manera horizontal y defiende como valor fundamental la diversidad lingüística y cultural. Para cumplir los objetivos los coordinadores de cada espacio de lectura trabajan a través de una lista de correo electrónico donde se gestionan principalmente los siguientes asuntos:

 • El apoyo mutuo en la difusión de las distintas convocatorias de cada espacio de lectura.
 • El fomento de la aparición de nuevos espacios de lectura ecologista en distintos puntos, tanto dentro de la península ibérica como fuera de ella.
 • La preparación de un encuentro anual entre los diferentes espacios de lectura ecologista de la Red.

¿Cuáles son nuestros canales de comunicación externa?

La Red dispone de tres canales principales para la comunicación externa:

 • Webs y redes sociales de cada uno de los espacios de lectura en donde se reproducen las listas de sesiones y lecturas, además de realizarse la difusión de las distintas convocatorias.
 • Grupo abierto de facebook de la Red que, además de servir para la difusión de las convocatorias, representa el espacio virtual principal para colgar referencias, debatir sobre diferentes temas y ser el punto de encuentro tanto de los integrantes de los distintos espacios de lectura como de cualquier persona interesada en la materia. Enlace: https://www.facebook.com/groups/TerraLivre/
 • Email de contacto general con la Red para cualquier asunto: TerraLivreRed@gmail.com

¡Te animamos a participar en los espacios de lectura de tu localidad!

De no existir, ¡anímate a crearlo, tendrás todo nuestro apoyo!

 *     *     *

Logo-Terra-Livre-v11

¿QUIENES SOMOS?

Terra Livre é unha Rede Ibérica de Espazos de Lectura Ecoloxista que xurde a principios de setembro de 2016, e que ten como obxetivos principais fomentar o estudo, a reflexión e o debate sobre ecoloxismo para, así, formar aos seus integrantes e aumentar a conciencia ecoloxista da sociedade.

¿POR QUÉ “TERRA LIVRE”?

Os integrantes da Rede  decidimos denominar “Terra Livre” á mesma para rendir homenaxe a unha das primeiras publicacións da península que fixo referencia a postulados ecoloxistas: o semanario anarquista “Terra Livre”. Éste publicouse ao longo do ano 1913, durante a Primera República Portuguesa, e no seu primeiro número señalaba que, como parte da súa esencia, e entre outras cousas, Terra Livre: “é o amor pela natureza, de que a humanidade é apenas uma parte minima, sem superioridade!”

¿CÓMO FUNCIONAMOS?

A Rede organízase de maneira horizontal e defende como valor fundamental a diversidade lingüística e cultural. Para cumplir os obxetivos os coordinadores de cada espazo de lectura traballan a través dunha lista de correo electrónico onde se xestionan principalmente os seguintes asuntos:

 • O apoio mutuo na difusión das distintas convocatorias de cada espazo de lectura.
 • O fomento da aparición de novos espazos de lectura ecoloxista en distintos puntos tanto dentro da península ibérica, como fóra dela.
 • A preparación dun encontro anual entre os diferentes espazos de lectura ecoloxista da Rede.

¿CÁLES SON OS NOSOS CANAIS DE COMUNICACIÓN EXTERNA?

A Rede dispón de tres canais principais para a comunicación externa:

 • Webs e redes sociais de cada un dos espazos de lectura en donde se reproducen listas de sesións e lecturas, ademaís  realízase a difusión das distintas convocatorias.
 • Grupo aberto de facebook da Rede que, ademaís de servir para a difusión das nosas convocatorias, é o espazo virtual principal para colgar referencias, debatir sobre diferentes temas, e punto de encontro entre os integrantes dos distintos espazos de lectura e calqueira persoa interesada na materia. Enlace: https://www.facebook.com/groups/TerraLivre/
 • Email de contacto xeral cóa Rede para calqueira asunto: TerraLivreRed@gmail.com
Anuncis